Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.01.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2014
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων, Άλλες πηγές
Διαλέξεις: 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | 19/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1

 

Ανακοινώσεις

5/11/2015

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης (Σεπτέμβριος 2015, ημερομηνία εξέτασης 25/9/2015) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος. Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας τη Δευτέρα 9/11, ώρα 13:00-14:00, στο CoreLab (Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 1.1.3).

23/7/2015

Η βαθμολογία της εξέτασης των “επί πτυχίω” (Ιούνιος 2015, ημερομηνία εξέτασης 24/6/2015) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος.

23/7/2015

Στη βαθμολογία της κανονικής εξέτασης διορθώθηκαν ορισμένοι βαθμοί εργαστηριακών ασκήσεων που εκ παραδρομής δεν είχαν περαστεί στην πρώτη ανακοίνωση.

4/6/2015

Η βαθμολογία της κανονικής εξέτασης (Φεβρουάριος 2015, ημερομηνία εξέτασης 26/2/2015) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος.

9/3/2015

Η βαθμολογία της προόδου είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος.

26/2/2015

Η τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (δηλαδή μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015) θα είναι η τελευταία κατά την οποία στα θέματα των τελικών εξετάσεων θα αναγράφεται κώδικας σε Pascal.

24/1/2015

Η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση του μαθήματος περιέχεται στις σημειώσεις, οι οποίες διατίθενται και ηλεκτρονικά στην τελική τους μορφή από αυτή τη σελίδα. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Οι σπουδαστές μπορούν να λύσουν τα προγραμματιστικά θέματα της εξέτασης σε όποια γλώσσα επιθυμούν από τις παρακάτω: Pazcal, C, ή Pascal. Τα θέματα θα είναι κοινά και δε θα προϋποθέτουν γνώση κάποιας συγκεκριμένης από αυτές τις τρεις γλώσσες.

10/1/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 15/1, την Παρασκευή 16/1 και τη Δευτέρα 19/1.

1/12/2014

Η διανομή των σημειώσεων του μαθήματος συνεχίζεται από την Παρασκευή 5/12 και κάθε Παρασκευή, ώρα 11:00-12:30, στο CoreLab (1.1.3, Παλιό Κτίριο).

28/11/2014

Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/12, ώρα 10:00 στα Αμφιθέατρα και τις Αίθουσες του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων. Η εξεταστέα ύλη είναι ό,τι θα έχει διδαχθεί έως και την Παρασκευή 5/12 (βλέπε αναλυτική περιγραφή της ύλης παρακάτω).

6/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Παρασκευή 7/11 καλούνται να προσέλθουν οι ομάδες εργαστηρίου της Πέμπτης. Η 3η σειρά ασκήσεων παρατείνεται και την επόμενη εβδομάδα.

10/10/2014

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1, 2 και 3. Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.
Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόγραμμα μαθημάτων, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις!

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 10/10/2014.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 17/2/2014.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

Άλλες πηγές

Martin Davis, Μηχανές της Λογικής: Οι Μαθηματικοί και οι Απαρχές του Υπολογιστή.
Τίτλος πρωτοτύπου: Engines of Logic: Mathematicians and the Origin of the Computer

 

Διαλέξεις

Παράδοση 10/10/2014

Παράδοση 17/10/2014

Παράδοση 24/10/2014

Παράδοση 31/10/2014

Παράδοση 7/11/2014

Παράδοση 28/11/2014

Παράδοση 5/12/2014

Παράδοση 12/12/2014

Παράδοση 19/12/2014

Παράδοση 10/1/2015

Παράδοση 17/1/2015

Παράδοση 24/1/2015

 

Τελευταία αλλαγή: 23/7/15, 16:40.