Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.01.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2003
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Άρης Παγουρτζής   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 12/12 | 19/12 | 9/1 | 16/1 | 23/1

 

Ανακοινώσεις

18/5/2004

Η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής περιόδου έχει ανακοινωθεί έξω από το Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (CoreLab).

26/1/2004

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση του μαθήματος περιέχει τα κεφάλαια 1 έως και 16, 17, 20 και 21 των σημειώσεων. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

23/1/2004

Οι εργαστηριακές ομάδες 5B και 5C (Παρασκευής, Central PCLAB) θα μπορούν εκτάκτως αυτή την εβδομάδα (και για τελευταία φορά) να επιδείξουν ασκήσεις την Πέμπτη 29/1, ώρα 14:00-16:00, στο PCLAB HMMY.

Παλαιότερες ανακοινώσεις

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι παρακάτω σειρές ασκήσεων είναι προαιρετικές και δε χρειάζεται να τις επιδείξετε στο εργαστήριο. Σας συνιστούμε όμως να τις κάνετε γιατί η αντίστοιχη ύλη θα εξεταστεί τόσο στην προγραμματιστική άσκηση όσο και στην τελική εξέταση.

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 31/10/2003

Διαφάνειες: 1 έως 48.

Παράδοση 7/11/2003

Διαφάνειες: 49 έως 80.

Παράδοση 14/11/2003

Διαφάνειες: 81 έως 99.

Παράδοση 21/11/2003

Διαφάνειες: 100 έως 138.

Παράδοση 28/11/2003

Διαφάνειες: 139 έως 172.

Παράδοση 12/12/2003

Διαφάνειες: 173 έως 202.

Παράδοση 19/12/2003

Διαφάνειες: 203 έως 220.

Παράδοση 9/1/2004

Διαφάνειες: 203 έως 220.

Παράδοση 16/1/2004

Διαφάνειες: 221 έως 265.

Παράδοση 23/1/2004

Διαφάνειες: 266 έως 328.

 

Τελευταία αλλαγή: 11/10/04, 12:55.