Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων

https://courses.softlab.ntua.gr/progds/

Εργαστηριακή εξέταση


Εκφωνήσεις

Τι να παραδώσετε και πώς

  1. Για το μέρος της Python, ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα lastname.py (με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. papaspyrou.py) το οποίο να εκτελείται ακριβώς όπως στην εκφώνηση, παίρνοντας ως παράμετρο από τη γραμμή εντολών το όνομα του αρχείου λέξεων.

  2. Για το μέρος της R, ένα αρχείο προγράμματος lastname.R (με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. fouskakis.R) που να περιέχει τα ζητούμενα στην εκφώνηση. Ονομάστε τις συναρτήσεις σας με τους αριθμούς των θεμάτων.

  3. Υποβάλλετε τα παραπάνω (ξεχωριστά) στο MS Teams, επιλέγοντας το tab “Assignments”.

  4. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να υποβάλετε στο MS Teams, προσθέστε τα παραπάνω αρχεία σε ένα συμπιεσμένο αρχείο με όνομα lastname.zip (με λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. papaspyrou.zip) και στείλτε το με e-mail στη διεύθυνση progds@courses.softlab.ntua.gr

 

Τελευταία αλλαγή: 15/12/2021, 11:38 UTC.