Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων

https://courses.softlab.ntua.gr/progds/

Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων

Μεταπτυχιακό μάθημα, χειμερινού εξαμήνου
(ΔΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση), κωδικός 716

Εξάμηνο: Χειμερινό 2019
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21 Παλιό Κτ. ΗΜΜΥ   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φουσκάκης   ()   γρ. 205 Κτίριο Ε   τηλ: 210-772-1702

Ανακοινώσεις | Υλικό: Περιγραφή, Σύνδεσμοι, Εργασία, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 16/9 | 19/9 | 23/9 | 26/9 | 3/10 | 28/11

 

Ανακοινώσεις

21/2/2020

Εργαστηριακή εξέταση, σε Python και R.

16/9/2019

Για το μέρος του μαθήματος που διδάσκεται από τον κ. Φουσκάκη (R), δείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά το μέρος του μαθήματος που διδάσκεται από τον κ. Παπασπύρου (Python).

16/9/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Για τις πρώτες δύο βδομάδες (εντατικά μαθήματα Python) οι διαλέξεις θα γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη, ώρα 10:45–14:30, στην Αίθουσα 006 (ή 005 την 23/9) που βρίσκεται στο Νέο Κτιρίου ΗΜΜΥ, ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 

Υλικό

Περιγραφή

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με τις γλώσσες Python και R. Εξερεύνηση δεδομένων και στατιστική μοντελοποίηση.

Εισαγωγή στην γλώσσα Python. Τύποι δεδομένων: Λίστες, λεξικά, κλπ. Ροή ελέγχου. Συναρτήσεις και πακέτα λογισμικού. Αντικείμενα και αντικειμενοστρέφεια. Βιβλιοθήκες επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων (numpy, pandas, κλπ). Βιβλιοθήκες απεικόνισης δεδομένων (maplotlib, κλπ.). Βασικές βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης (scikit-learn). Εφαρμογές.

Εισαγωγή στην στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικοί τελεστές. Βασικοί τύποι και δομές δεδομένων: διανύσματα, πίνακες, λίστες, dataframes. Δημιουργία, εισαγωγή, προ-επεξεργασία, διαχείριση και βασικοί μετασχηματισμοί δεδομένων. Ροή ελέγχου. Βιβλιοθήκες απεικόνισης δεδομένων (ggplot, κλπ.). Βασικές βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης (e1071, rpart, κλπ.). Εφαρμογές.

Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες για προπόνηση:

Εργασία

Πρόβλημα “time-travel”: ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο και βγάλτε όσα μεγαλύτερο κέρδος μπορείτε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης!

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τo ακαδημαϊκό έτος: 2018-19.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 16/9/2019

Σημειώσεις PDF color και Jupyter notebook IPYNB

Παράδοση 19/9/2019

Σημειώσεις PDF color και Jupyter notebook IPYNB

Παράδοση 23/9/2019

Σημειώσεις PDF color και Jupyter notebook IPYNB

Παράδοση 26/9/2019

Σημειώσεις PDF color και Jupyter notebook IPYNB

Παράδοση 3/10/2019

Σημειώσεις PDF color

Εργαστήριο 28/11/2019

 

Τελευταία αλλαγή: 17/09/2019, 09:43 UTC.