Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης
Φεβρουαρίου 2006

 

Αριθμός
Μητρώου
Εξέταση στη
Θεωρία Γλωσσών
Προγραμματισμού
Άσκηση στη
Θεωρία Γλωσσών
Προγραμματισμού
Ασκήσεις στην
Επεξεργασία
Φυσικής Γλώσσας
Τελικός
βαθμός
(στα 100)
(προαιρετική)
(στα 10)
(στα 10)
03098119 43 6.7 8
03100127 29 καλή 6.8 7
03100142 55 6.5 9
03101003 61 9.0 10
03101004 96 πολύ καλή 10.0 10
03101033 68 πολύ καλή 6.9 10
03101041 71 10.0 10
03101049 68    
03101096 47 7.8 9
03101157 98 8.8 10
03102310 12    
03102732 32 7.7 8

 

Τελευταία αλλαγή: 11/4/06, 17:30.