Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Εργαλεία για την κατασκευή μεταγλωττιστών

Παρακάτω προτείνονται διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την κατασκευή μεταγλωττιστών, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος “Μεταγλωττιστές” από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

Εγχειρίδια χρήσης εργαλείων

Η λίστα των παρακάτω εργαλείων δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρης. Αν έχετε κάποιο άλλο εργαλείο (πιθανώς και για κάποια άλλη γλώσσα υλοποίησης) να προτείνετε ώστε να συμπεριληφθεί στη λίστα, επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.

 

OCaml

Μια γλώσσα συναρτησιακού (κυρίως) προγραμματισμού με προστακτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα δημοφιλής στην κοινότητα του συναρτησιακού προγραμματισμού. Διαθέσιμη για περιβάλλον Windows και Unix. Xρήσιμη βιβλιογραφία για την εκμάθηση της OCaml και τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει για την κατασκευή μεταγλωττιστών:

  1. Διαθέσιμη από εδώ: https://ocaml.org/
  2. Y. Minsky, A. Madhavapeddy and J. Hickey, Real World OCaml, O’ Reilly Media, 2013. Current version available online from: https://dev.realworldocaml.org/
  3. E. Chailloux, P. Manoury and B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, O’ Reilly and Associates, 2000. Available online from: https://caml.inria.fr/pub/docs/oreilly-book/

 

Τελευταία αλλαγή: 23/02/2023, 19:09 UTC.