Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Βιβλιογραφία

Βιβλία που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος και διανέμονται μέσω του Ευδόξου:

  1. Ν. Σ. Παπασπύρου και Ε. Σ. Σκορδαλάκης, Μεταγλωττιστές, ISBN: 978-960-266-135-2, Εκδόσεις Συμμετρία, 2002.

  2. A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, Μεταγλωττιστές: Αρχές, τεχνικές και εργαλεία, 2η αμερικανική έκδοση, ISBN: 978-960-6759-72-7, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2011.

  3. K. D. Cooper and L. Torczon, Σχεδίαση και Κατασκευή Μεταγλωττιστών, 2η αμερικανική έκδοση, ISBN: 978-960-524-519-1, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018.

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά προτείνονται τα ακόλουθα βιβλία στην αγγλική γλώσσα. Τα δύο πρώτα είναι η πρωτότυπη έκδοση των [2] και [3], αντίστοιχα. Τα δύο τελευταία καλύπτουν ύλη αρκετά υψηλότερου επιπέδου από το παρόν μάθημα.

  1. A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, 2nd edition, Addison-Wesley, 2007.

  2. K. D. Cooper and L. Torczon, Engineering a Compiler, 2nd edition, Morgan Kaufmann, 2011.

  3. A. W. Appel and M. Ginsburg, Modern Compiler Implementation in C, Cabridge University Press, 1998. Άλλες εκδόσεις του βιβλίου χρησιμοποιούν τις γλώσσες Java και ML.

  4. D. Grune, H. E. Bal, C. J. H. Jacobs and K. G. Langendoen, Modern Compiler Design, John Wiley and Sons, 2000.

  5. S. S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

 

Τελευταία αλλαγή: 23/02/2021, 10:25 UTC.