Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2015
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Εργασία, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 9/3
12/319/32/4 | ... | 23/4 | ... | 14/518/521/5

Ανακοινώσεις

26/12/2015

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Εκκρεμεί η βαθμολογία κάποιων εργασιών.

28/8/2015

Η βαθμολογία της κανονικής εξέτασης του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Εκκρεμεί η βαθμολογία των εργασιών (και κυρίως όσων δεν έχουν ακόμη παραδοθεί).

16/3/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο Moodle και δηλώστε τη σύνθεση της ομάδας σας για την εργασία που θα υλοποιήσετε, απαντώντας σε αυτό το μήνυμα το συντομότερο δυνατό.

9/3/2015

Το μάθημα άρχισε σήμερα. Η παραδόσεις εργαστηρίου θα γίνονται κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 στην Αίθουσα 001 του Νέου Κτιρίου.

 

Γενικά

Εργασία

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μη βιαστείτε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες! Θα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Εργαστήριο 9/3/2015

Παράδοση 12/3/2015

Παράδοση 19/3/2015

Παράδοση 2/4/2015

Παράδοση 23/4/2015

Παράδοση 14/5/2015

Παράδοση 18/5/2015

Παράδοση 21/5/2015

 

Τελευταία αλλαγή: 14/5/15, 18:23.